Om journalen (all in Swedish)

Dec 01
Filosofisk grund De filosofier som starkast bestått hos mig genom åren fram till idag kan närmast knytas till stoicismen och existensialismen. Dessa tankar lägger grunden för hur jag aktivt strukturerar mitt liv och de genomsyrar allt jag skriver, säger och min tolkning av omgivningen. Grunden till mitt journalförande är min övertygelse

Skogspodden

Dec 10
Skogstokig som jag är, blev jag väldigt glad av att vara del av skogspodden härom veckan: http://www.skogspodden.se/intervju/avsnitt-45-skogens-kompetensforsorjning/

Bioplastic Conference Berlin

Dec 08
Thankful for a great experience and excellent business opportunities at EUBP Conference – European Bioplastics! Hope to be back next year.  

Feedback loops

Oct 18
Här snabbt om ett ämne som jag själv fokuserar mycket på för närvarande, Feedback loops! För att lära sig nya kunskaper och färdigheter snabbt är det en god investering att först skapa en effektiv Feedback Loop. I korthet Feedback betyder att vi får information om hur bra vi utför något varje gång vi gör

Persistens

Aug 22
Elon Musk är stark förebild för många av min generation. Det går inte annat än att känna extra starkt med människan, som bland annat inspirerar och verkar för omedelbar exploration av rymden, i tider som dessa då särskilt tuffa vindar blåser. Elon är exempel på en person som tagit sig

Preliminära byggdatum.

Aug 08
Projektet For Students har fått preliminära byggdatum satta av BuildOn, 10-24 juli 2019. http://www.forstudents.se/uncategorized/preliminara-byggdatum/

Kul uppdatering!

Jul 08
Totalt 20% av skolbygget donerat före projektstart. Glädjande! www.forstudents.se

Att bygga karaktär före muskler

Jun 07
Den bästa träningen Sen 12-års åldern har jag varit intresserad av träning och väldigt snabbt fastnade jag för fitness. För mig handlar fitness om att vara och känna sig vital, redo att prestera vid varje givet ögonblick. Tränings- och hälsohets är någonting som drabbat så gott som hela världen och knappast

Natural step of the solution?

Jun 06
Is banning plastics a necessary quick-fix for pollution of plastic waste?

Skogsfokus

Jun 02
“Svensk skogsindustri, bör i ökad grad utnyttja värdekedje- och ekosystemperspektivet för att utveckla såväl befintliga som helt nya produkter och tjänster samt ta en större roll i olika värdekedjor. Starkare fokus på ”kundvärde” i förhållande till produkt, produktion och försäljningsvolym blir därmed naturligt. Detta förutsätter ökat samarbete med närliggande aktörer,